The Vip Samskipar - Cuts Samskipar Time In Half.

En flexibel lösning

Posted June 2, 2012, 12:03 p.m. By samskipar Tags: företaget

Det som jag gjorde undan för undan var att jobba mer och mer på mitt egna företag än på det företag som jag vanligt vis jobbar eftersom jag ville bli en effektiv företagare och detta kan man bli genom att vara smart under en tid dom man jobbar upp företaget för att man klarar löner och andra utgifter. Detta är just detta som ett företag går i konkurs på genom att man inte har en bra planering och en bra likviditet. Detta gjorde att jag till slut fick ett företag som gick bra genom att jag hade en webbbaserad körjournal som jag kunde använda när som helt genom min iphone och detta fick mig att ha gott om pengar till slut så att jag fick mer och mer som andra bad mig om hjälp tills jag sa själv upp mig genom att jag hade skapat mig ett bra nätverk till kunderna.